Artikler m.v. / Nyheds-blog

Nyheds-blog

Min web-udbyder, Bricksite, har nedlagt deres tjeneste: Nyhedsbreve.
Derfor kan du ikke få GRATIS MEDITATION. - Jeg beklager på deres og egne vegne.

MEN jeg vil til gengæld sende dig min E-bog, "Ørnestyrke - En rejse i Indien."
Du skal blot sende din mail-adresse til mig på bl@power-design.dk - hvorefter jeg sender E-bogen. 
Du kan læse om bogen på min shop.
 
Nyheds-Blog (PowerBlog) overtager PowerNyt nyhedsbrevet.
 
Du kan stadig se tidligere sendte PowerNyt breve nederst på denne side:
 
20/9 2013 - Jeg tror da

Jeg tror da

 
 
Stilhed
Jeg tror, at jeg har delt stilhed med dig gennem den lange, skønne sommer. Stilhed og glæde i sommerligt nærvær.
Efteråret kalder nu på genlyd og vores handlinger på ny. Derfor indleder jeg sæsonen med dette nyhedsbrev: PowerNyt.
 
Du kan med rette stille spørgsmålet, om power kan bestå af stilhed?
Mit svar er: Ja, i den grad! Det er i stilheden, vi hører Gud tale til os, måske gennem "helhedssansen", måske gennem et andet menneske, måske gennem et dyr eller gennem naturens udtryk.
 
Ét er for mig ganske klart: stilheden SKAL til for at vi kan være vågne i vores sanser og klare i vores udtryk samt parate til at handle på det åbenlyse.
Vi kalder stilheden for ferie, men det er ikke sikkert, at din ferie har ledt dig ind i stilheden. Måske har mobilen og andet elektronisk grej været åbnet hele døgnet...

Du véd selv, om du nu er klar til fornyet start: hverdag og efterår. Hvis ikke, kan jeg hjælpe dig hertil gennem supervision og healing. Og hvis du vil på min fjernhealingsliste - listen over de, der ønsker forbøn - så skal du blot maile eller ringe til mig.

Husk også, at jeg har telefonen åben tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-10, og her vil jeg supervisere og give min indsigt angående "opkald" fra dine bevidsthedslag.

 
Med livet i hånden
Billedet er malet af Albert Naur (1889-1973) og er fra 1914 med titlen "Zeus og Danaë".
Jeg har anvendt det som del af en collage på forsiden af min bog "Med livet i hånden".
 
----
                                     
Vi har nu afsluttet 7 retræter på Strandgaarden, afholdt gennem det seneste år.
Titlen på disse retræter har overordnet være "Med livet i hånden".
Hver retræte har haft sit eget tema, svarende til min seneste bogs "livs-kapitler".
Den sidste retræte, den 24.-25. august, fandt sted under temaet "Ræk mig din hånd".
Her afsluttede vi med en stærk oplevelse af, hvordan de 3 ord: enhed, kærlighed og åndelighed alle er ord for det samme og ord for det, vi ikke forstår via det rationelle, men som det musiske kan give os kontakt med. Vi kalder det også Gud, Lyset eller det ordløse...  Vi er ét i en slags universelt kor af mennesker og "bevingede sjæle".
 
Når vi møder trakasseri og palaver, som iøvrigt altid vil være løsrevet fra et overordnet livsformål, så er det vores opgave dels at få øje på det, erkende det, give slip på det  - eller på personen bag - samt at komme til en tilgivelse.
Alt i alt er dette det samme som "at efterlade kamppladsen lidt renere, end da du kom". Det er et stykke oprydningsarbejde og en opgave, der kan afsluttes med dit ønske, fra hjertet, om velsignelse.
.. Underligt at vi ikke har fundet et nutidigt ord for velsignelse. - Har du et bud?
 
Selv anvender jeg om sådanne "klæbrigheder" og emotionelle trolde denne min engelske bøn: "Let go - let flow - let God".... (Nej, heller ikke jeg har fundet en dansk udgave af bønnen).
Det fordrer dog, at jeg selv kommer i overensstemmelse med den ild, om man så kan sige, som får mit hjerte til at banke for kærligheden i og til livet. Og det er herudfra, vi altid skal handle. Livet er alt for for værdifuldt til andet...
 
Jeg giver min ild til Gud, og jeg beder om efterfølgende at få den udleveret som en slags daglige madpakker og lommepenge at gøre godt med.

 
Livsglæde
Jeg har føjet ord til min morgenbøn, som åbner for rosenkransens bønner og forbønner. Alt sammen er en udvikling af den form, som teolog og retræteleder Robert Llewelyn lærte mig (på engelsk) ved vores første møde i på Kvitsyn i Norge, året 1994.

Min dag begynder nu med rosenkransen i hænderne, med korstegning og med ordene "I Guds (berøring af panden/pineal-hypofyse), i Jesu Kristi (berøring af thymus/hjertechakraet), i Helligåndens (berøring af henholdsvis venstre og højre skulderpunkt/polaritetspunkter og herved berøring med den mentale aura), i den hellige Marias (berøring af solar plexus/bugspytkirtel og navle), og i Livsglædens navn (berøring af harachakraet, ´livet for undere´). - Ved den sidste berøring og det sidste ord, livsglæde, fremkommer et stort smil helt af sig selv. Min hele krop smiler og den evige kilde strømmer lifligt i hele min krop.
Her finder du forklaring på, hvordan du traditionelt kan anvende rosenkransen:
 
 
En forfatter fra det første århundrede, Hermas Hyrden, har skrevet noget, der kunne være mine ord: "Klæd dig i glæden, den finder altid nåde for Gud og bliver godt modtaget. Derfor skal du rigtigt fråse i den!".
Ja, lad os fråse i glæden. Vil du være med til det?
 
- Ofte tænker jeg, at de, som ikke har den hellige Maria og livsglæden med i deres indledende morgenbøn, går ind i den nye dag uden kvindelighedens åndelige og fysiske ophav og uden kontakt med den uophørlige, strømmende kilde til liv-liv-liv.
 
Og i min efterfølgende daglige trosbekendelse, eller en form for denne, bekender jeg mig til dét, jeg så inderligt tror på. Ud over at tro på Gud, som skaber af alt i Himlene og på Jorden, så tror jeg på kærligheden. "Love is Life - Life is Love" - mit motto som kom til mig, da jeg i 1985 startede firmaet Power-Design.
Jeg tror på os nulevende mennesker, som arbejder for kærlighed & glæde, og jeg takker især de af mine forfædre og -mødre, der også har arbejdet for kærlighed i og mellem mennesker.
Jeg udelader den tunghed, som den folkekirkelige tro ofte har ved sit fokus på korsfæstelse, på død og pine.
Jeg har besluttet dette, efter at jeg i 1997 blev "uddannet" gennem oplevelsen af Den lyse nat (Grundtvig kaldte det for Den mørke nat). Jeg forstår og føler transformeringen herigennem, og det er for mig "spild" af livsglæde og kærlighedskraft at søge ind i dette felt dagligt via den kristne trosbekendelses valg af "korsfæstelsesord". - Jeg tror, Gud vil glæde os!

Også mit Fadervor er ændret til "Min Gud, du som er alle steder..."
Jeg har med 2000-året forpligtet mig til at integrere det kvindelige og det mandlige, således at det kan rinde sammen i ét hele - den åndelige helhed, hvor glæde og sorg er ét hele, nemlig kærlighed.

Alt, hvad der skaber glæde, er jeg fortaler og "forbeder" for: Forbøn, sang, kærlighed, dans, eventyr, elskov - ja alt det musiske. Livsglæden kommer her ind helt af sig selv.
Amen.

I øvrigt:
Min tro behøver ikke noget navn eller nogen forkyndende retning. Den er!

 
Det gør mig glad
Jeg er så glad for, at socialdemokratiets kulturelle ordfører, Mogens Jensen, vedkender sig det værdifulde i at synge sammen. Han vil endog have folketinget med til at synge sammen bl.a. ved folketingets åbning.
 
I 1985 sendte jeg et forslag til folketingets daværende formand om at indlede hver dag med en samstemmende fællessang, så de politiske uenigheder kunne "stemmes" til et højere niveau af enighed - til glæde for både folketingsmedlemmerne og de beslutninger for det danske folk, som det er deres hovedopgave at træffe.
Tine Lilholt og jeg gentog denne opfordring i en kronik i 2012. Og mange andre har naturligvis være med på vognen. - Nu ser det ud som om, den kører. Er du med?
 
Alt tager tid. Et barn har brug for 9 måneder. En udviklingsproces tager netop så lang tid, som støttende deltagere kan udligne over for summen af modstand(ere). Og husk: Kærligheden vinder altid til sidste! - Det er ikke kun i TV-serier med Happy ending :-) 
 
Hvis du selv er med i en sammenhæng, der mødes dagligt eller sjælnere, så begynd med en fællessang. I al enkelhed en sang som du selv kan lide og kan tænke dig at lære de andre at synge... hvis de da ikke allerede kender den. Du kan f. eks. fortælle om, hvorfor du godt kan lide sangen og udtrykke din glæde over, at de andre vil synge den sammen med dig.
Og sådan kan det gå på tur.
- Jeg kommer gerne og hjælper med en workshop eller blot ved at give jer et sangløft!
 
Sang kan åbne for et hjerte, lige som veer kan åbne for en fødsel...

 
De 7 nærmeste fugle
Jeg blev så betaget af en naturfilm, jeg senest så. Her oplyste en ornitolog og biolog om, hvordan fugle, der flyver i den famøse, synkrone fugleflok klarer denne unikke opgave. Han fortalte, at hver enkelt fugl afstemmer sin position i gruppen efter de 7 nærmeste fugle. Og således gør hver enkelt, uanset fugleflokkens størrelse. - Tænk på det, når du snart igen kan se Sort Sol over Vadehavet.
 
Forestil dig også, hvor stor betydning det har, at dine 7 nærmeste venner er med til at vise dig vej i "fugleflokken"...
Med den tanke og viden kommer vi lettere derhen, hvor vi finder det formålstjenligt at bevæge os, fri af trakasserierne og frem mod det sted, hvor der er den rette næring til at vokse i kærlighed.
 
Til din afstemning af dine delmål og dit overordnede mål, til at slippe de klæbrige emotioner kan jeg fortsat tilbyde dig individuelle supervisioner. For tidligere kunder kan det nu og da foregå pr. telefon, og ellers kommer du blot til den lille halvø Helgenæs - det hellige næs.
 
Fortsat ønsker jeg velsignelse på din rejse. 

Birgit Lynge
Prøv PowerDesignMetoden!
Ved tilmelding af nyhedsbrev:
GRATIS MEDITATION
Tilmeld dig her...