Artikler m.v. / Nyheds-blog

Nyheds-blog

Min web-udbyder, Bricksite, har nedlagt deres tjeneste: Nyhedsbreve.
Derfor kan du ikke få GRATIS MEDITATION. - Jeg beklager på deres og egne vegne.

MEN jeg vil til gengæld sende dig min E-bog, "Ørnestyrke - En rejse i Indien."
Du skal blot sende din mail-adresse til mig på bl@power-design.dk - hvorefter jeg sender E-bogen. 
Du kan læse om bogen på min shop.
 
Nyheds-Blog (PowerBlog) overtager PowerNyt nyhedsbrevet.
 
Du kan stadig se tidligere sendte PowerNyt breve nederst på denne side:
 
7/12 2014 - Gennembrud

Gennembrud

 
 
Forandring - ny tilstand
Den mørkeste tid på året indfinder sig om et par uger, og så vender lyset tilbage. Mørket giver mange mennesker kontakt med deres såkaldte mørke sider: det uoplyste.
Det kræver lys til sjælen at forandre denne tilstand. 

Forandring og udvikling er ofte motiveret af smerte (- smerte rimer på hjerte). 
Sagt på en anden måde: smerte motiverer ofte til forandring og udvikling.
...Vi mennesker er som oftest indrettede sådan, at "en ny tilstand" i vores  energibevidsthed tit vil tvinge sig vej ved hjælp af smerte.
Men sjældent formår vi at møde og integrere smerten uden hjælp fra en anden og professionel person - en psykoanalytikers hjælp - en musikologs hjælp. Hjælp fra én der har gået vejen og derfor kender den. 
 
Målet med psykoanalyse, skriver psykoanalytiker Stephen Grosz (i sin bog "Det granskede liv"), er at opnå større nærvær, mere end det er at opnå større lykke.
Og nærvær er et nøgleord i enhvers tilværelse, for i nærværet får vi mulighed for at få et ærligt blik på vores liv - mærke, se, høre os selv lige midt i livet. Derved kan vi transformere en smerte i accept af livet. Det giver  os overskud til det vigtigste af alt: at være til for vores medmenneske... at mærke kærligheden strømme frit i os og mellem os.

Især ved PowerDesignMetodens hjælpemidler får vi skruet ned for "støjen", så vi kan høre Selvet - høre os selv midt i hverdagens støjende tanker og lyde. Høre det væsentlige.
Vi kan spørge: "Kære Sjæl. Hvordan har du det?" - og vi kan lytte åbent til svaret og relatere det til kropslige, måske højrøstede, opkald i form af fysisk eller psykisk smerte.
Det skal vi være taknemmelige for, for herigennem tager vi imod sjælens smerte, rummer den og transformerer den derved. 
- Det er blot en anden måde at beskrive på, at en healing finder sted med forandring & udvikling til følge. En ny begyndelse indfinder sig. Vi er nu i en helt ny tilstand.
 
 
Hvis du skal have solhvervs-assistance til din forandring & udvikling, din nye tilstand og begyndelse, så giv mig et opkald eller send mig en mail via hjemmesidens kontakt: 

http://www.power-design.dk?id=385797
 
Værdighed og forbøn
En klient fortalte mig om sin følelse af ikke at være værdig til at bede forbøn for en afdød nær slægtning, "for jeg er jo hverken datter eller præst for afdøde".
 
Men når nu datteren ikke kendte til dette at bede forbøn for en afdød, og præsten blev forlegen ved spørgsmålet, om han bad forbøn for de afdøde, ja så måtte det være en opgave for det menneske, som både evnede og troede på virkningen af forbøn, og som den afdøde havde rørt dybt i sjælen - og visa versa. Og den person var netop hun.
 
Jeg selv mødtes for nylig med en tysk kollega, som jeg ikke havde set i flere år. Han berettede om, at han havde haft en hjerneblødning og været "så lang ude", at han ikke i sine tanker kunne formulere en bøn. "Det allervigtigste for mig i det år, det stod på, var, at min kone bad forbøn for mig", fortalte han... Det vidste han efterfølgende. 
- Den største smerte for min kollega havde altså været IKKE at kunne bede en bøn, ikke huske den, ikke formulere den, ikke tænke sammenhængende og sammenfattende til åbning af det spirituelle og indvirkning herfra.
 
Jeg vil i dette nyhedsbrev gå så vidt som til at sige:
Det er enhvers frie opgave at bede for sine medmennesker, ganske på den måde man nu engang fra hjertet i kærlighed beder for andre. Det vigtige, imens man gør det, er blot at forbinde sig med sin lodlinje (jordpunkt-rodpunkt, hjertechakra, krone-IDpunkt) og ud fra hjertet (Selvet) bede om velsignelse af det menneske, der "kommer til dig" i din hjerteparabol, og som i sin sorg, fortvivlelse, smerte eller uro rører dig.

Det har ufattelig stor værdi at gøre.
Og hvis du kan det, er du værdig til det.
Tro på det - og gør det.  

 
Nye chakra-par til ny udvikling
Måske véd du allerede, at jeg ved kursusrækken "Med livet i hånden" indførte nye chakra-par, og de har virket særdeles kraftfuldt og forstærkende i den udvikling, vi nu er i. Derfor kan jeg anbefale dem til jer, der arbejder med energi-øvelser som supplement til daglig meditation.

Det nye er, at vi parrer chakraerne omkring hjertechakraet sådan:

Solar plexus med halschakraet.
Harachakraet med pinealchakraet.
Rodchakraet med kronechakraet.
Og endelig "de nytilkomne":
Jordpunktet med ID-punktet.
 
Til I der ikke kender til chakra-geografien: I kan læse herom i min bog "Musisk helbredelse". Restlageret sælger jeg ud for en stk-pris på 50 kr.
 
Men prøv at kreere dine egne øvelser herudfra, hvis du i forvejen er vant til at udføre energiøvelser. Hvis ikke, vil jeg anbefale dig en supervision til at få nye energiøvelser med ind til din personlige udvikling - til dit energimæssige flow i dagligdagen.
 
På retræterne integrerer vi disse nye chakra-par, så her kan du også få dem præsenteret og prøvet i praksis. 
 
Næste retræte finder sted den 20.-21. april 2015.
Det hører du mere om senere, men sæt gerne dagene fri dertil, når du om mindre end en måned åbner din nye kalender.

 
Find vej
Der er en logisk sammenhæng mellem årsag og virkning. Så når vores krop sætter ind med eller "virker" med en sygdom, så må vi, for at komme til bunds i problemet, åbne for at "se" og "se ind" i årsag eller ophav til sygdom og smerte. Vi må se ind imod centrum (smerten) fra alle kompasrosens retninger. For kan det være, at vi herved kommer til at se noget nyt (årsagen) og således får korrigeret retningen, eller måden hvorpå vi bevæger os i livet?
 
Eksempelvis: Mit venstre knæ "driller" mig eller kalder på opmærksomhed ved at gøre ondt, når jeg spiller 18-hullers golf mere end 2 gange om ugen. Hvad fortæller det mig?
- Jeg lytter og lytter ind i såvel krop som sjæl for at "høre svarene". Jeg tror på det, jeg i hjertet hører og fornemmer, måske sagt og bragt ind af andre menneskers bemærkninger, så som venners respons eller tilfældige menneskers respons.
- Jeg må handle efter svarene både i meditationens transformerende eftertanke og i hverdagens handlinger.
- Jeg må regulere og være nærværende i det, jeg gør... og også i det, jeg undlader at gøre.

Når jeg herved får fat i en enkelt af "sjælens grå eller sorte perler", så kan jeg være vis på, at der følger en hel perlekæde med frem i lyset, op fra dybet af min bevidstheds skatkiste. Det er som at dykke i undersøiske huler. Det kræver mod og ilt og faglig kunnen.
...Jeg kan betro jer, at jeg er igang med "at vende min energi" fra at tage højrebens-skridt frem i verden til at gå forrest med venstrebenet, som er min kvindeligheds repræsentant fuldt og helt.
Altså: Ud i verden med kvindeligheden forrest - indefra-og-ud!

Nu forstår jeg, hvorfor man kalder perler for ægte perler, både de hvide, de grå og de sorte. De er jo det allerinderste og dyrebareste, fremelsket inde i vores indre musling: I hara, i vandelementet, i det sensuelle mødested mellem maskulin og feminin skaberkraft. De ægte perler er som nye skabninger. Børn om man vil. Nye begyndelser.
Jeg glæder mig allerede og ønsker også dig velsignelse i din nye begyndelse - advent - nyt år.
 
Hjertelig tak for 2014
 
 
 
 

Birgit Lynge
Prøv PowerDesignMetoden!
Ved tilmelding af nyhedsbrev:
GRATIS MEDITATION
Tilmeld dig her...