Forfatteren

Kære Gud.
Læg altid dit violette lys
foran mig på min vej
herfra og dertil.
Birgit Lynge
Vi skal lytte til hinanden,
så falske toner bliver rene.
Birgit Lynge
Enhver skaberevne forpligter
da det skabte er os givet
for at tage ansvar for det
for at tage vare på det
for at gøre vort allerbedste
for at udvikle det
i kærlighedens nav.
Birgit Lynge
Tror du mig?
Jeg vil,
at du skal tro mig,
for jeg har udfoldet mit hjerte
i åben nøgenhed
med ønske om at komme dig nær
som ellers kun vores ånde
kan føre os.
sammen
Birgit Lynge
Jeg skriver fra samme sted,
som mine drømme kommer fra ...
Birgit Lynge
Med havet og vinden
i ryggen
med solen i ansigtet
er det
som om
jeg kan alt
i denne verden.
Birgit Lynge
Bøn:
Kære Gud.
Jeg takker,
fordi du giver mig mod
til at udtrykke klart
i lyd og ord og handling -
og aldrig løbe om hjørner
med mig selv ...
Birgit Lynge
Sangbøn:
Vort land
siger Herren
er himmel og jord,
hvor kærlighed bo.
Birgit Lynge
- Fortæl os
om jeres glæde og tilfredshed.
Gør det
igennem jeres taksigelser.
Og glem så aldrig,
at bønnen kan bruges til at gå fri
af sorg og begrædelse,
som altid forurener luften
og bedøver sjælen.
Birgit Lynge
Kun bøn virker.
Det er, som om
den eneste kommunikationsvej
ind i dødens forvandlingsfelt,
er bøn.
Sådan indledes hilsener
fra Helligånden.
Birgit Lynge
The words of prayer
acts as the banks of a river
keeping it deep and flowing.
Robert Llewelyn
Forfatter Birgit Lynge
Medlem af Dansk Forfatterforening siden 2015
 
 "Kære Gud. Giv mig en ren kilde at leve og at skrive ud fra. - Giv mig LYSET!"
Birgit Lynge
 

Min første bog 

Som forfatter skrev jeg min første bog i 1982. Det var oprindeligt mit speciale fra Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet. Specialet havde titlen, "Rytmisk musik i Grønland i 70´erne". I værket trak jeg på mine erfaringer og mine kontakter skabt under 4 år i henholdsvis Nuuk og Nanortalik, hvor jeg var lærer og min mand var tandlæge ... og hvor vores skønne datter blev født.
 
I første omgang betalte jeg selv udgivelsen af specialet som bog. Jeg vidste, at der ikke fandtes anden forskning om dette område. Derfor kunne jeg ikke forlige mig med tanken om, at mit værk skulle ende i en skrivebordsskuffe, som de fleste specialer gjorde dengang. Jeg ville, at det skulle være tilgængeligt for dem, der havde brug for viden om emnet. - Tænk jer, et speciale skrevet på skrivemaskine med håndskrevne noder ... og mange af dem.
 
Senest har jeg i 2018 fået bogen udgivet som E-bog med støtte fra Den Grønlandske Fond. På den måde vil bogen fortsat være tilgængelig for dem, der søger viden om den grønlandske musiks betydning for meningsdannelse, kultur og selvstyre. 
 
 

Regnbue på kasette-bånd

I 1986 havde jeg allerede guidet så mange i min Regnbuerejse og Centrering, at det var tid at få optaget denne på cassettebånd. Det skete i Vildbjerg i JK-Sound og med hjælp fra musiker Marc Levin, som spillede på diverse instrumenter til min live-optagelse. Instrumenterne er tværfløfte, kornet, percussion og synthesizer.
 
Om Power-Design skriver jeg:
Dette bånd er produceret med det formål at medvirke til udvikling af DET HELE MENNESKE.

AT DESIGNE POWER vil sige at blive i stand til at visualisere og udforme en hensigtsmæssig retning for vore tanker og handlinger - vores power - samt være ansvarlig for en handling herudfra.
 
Denne guidede fantasirejse blev så populær, at jeg så sent som i 2017 fik henvendelser fra kunder, der ønskede at købe "Power-Design" på CD, fordi de havde slidt deres gamle bånd op! - Til alles glæde har Veluxfonden gjort en udgivelse mulig på YouTube og dermed til fri brug for alle. Du finder udgivelserne under navnene "Regnbuerejsen" og "Centrering." 
 
 
 

Helhedssyn og Ledelse

I 1989 var jeg medforfatter til en ledelsesbog med titlen "Helhedssyn og Ledelse" og med undertitlen: "... mosaik til et mønster." Vi var 12 forfattere, alle med hver vores speciale, som mødtes flere gange gennem 1 år for at drøfte og udvikle emnet. Dette var rigt i sig selv. Vi var i den grad på forkant med udviklingen. Vi var en slags ledelses-kunstnere hver især.
Bogen blev udgivet af Ankerhus Gruppen.

Bidragydere er: Steen Hildebrandt, John Engelbrecht, Ann Lund Jensen, Ole Juul, Bent Engelbrecht, Hans Brodal, Dan Andersen, Klaus Rifbjerg, Peter Pruzan og Ole Thyssen, Birgit Lynge (Havaleschka), Jørgen Filtenborg.
 
 

Anden og tredje bog

I 1990-92 havde jeg så megen erfaring med mit arbejde og så solid en uddannelse bag mig, at direktør fra Forlaget Olivia, Kirsten Skaarup, bad mig skrive to fagbøger. De skulle handle om, hvordan man kan bruge det musiske i personlig udvikling.
Den første bog, "Musisk helbredelse - Om musik, billeder og farver i personlig udvikling" udkom i 1990 og igen i 1996. 
 
Vi var begge på forkant med udviklingen med denne bog, og dens opfølger blev "Visualisering & sansning - Om at følge sit hjerte". 
 
Begge bøger er fortsat aktuelle, og derfor har jeg fået dem udgivet som E-bøger i 2018. Således kan de anskaffes for små penge og være til gavn for dem, der er parat til dette skridt i deres udvikling. 
 
 

 

Med livet i hånden

Hvornår er man klar over, at livet er en gave?
Måske først når konfrontationen med livets forgængelighed indfinder sig, og det er naturligvis forskelligt fra person til person, hvornår en bevidsthed herom åbner sig.
 
Efter 25 år med Power-Design havde jeg en så massiv viden om liv og død, og hvad der er der imellem, at jeg måtte skrive bogen "Med livet i hånden".
Bogen kom tydeligvis fra samme sted, som mine drømme dukker op fra; som breve fra Gud. Derfor afsluttes hver af bogens 7 kapitler - livets 7 hovedafsnit, set med udviklingsbriller - med en bøn. De 7 livskapitler er en slags svar på chakraernes essens, men anskuet i det helt store perspektiv, i livs-perspektivet.
 
Bogen kan købes i enhver boghandel både som papirbog og E-bog: 
 
 

I begyndelsen var ... Ørnestyrke

Mange har i tidernes morgen spurgt mig, hvorfra idéen til Power-Design kom. Hvordan begyndte det hele? for jeg var gymnasielærer frem til 1985 med nedsat timetal og med min deltagelse i kurser i ind- og udland om energibevidsthed, healing og spiritualitet.
Svaret er at finde i "En rejse i Inden" eller "Ørnestyrke", som E-bogen også hedder. Den er en nedskrift af min rejsebog fra 1½ måneds rejse rundt i Indien for at finde min ørnestyrke - sådan som en drøm fortalte mig, at jeg skulle.
Jeg fik en vikar til at overtage mit gymnasielærerjob ved Marselisborg Gymnasium, imens jeg fulgte mine drømme og min intuition på denne rejse, hvor alt gik op i en højere enhed. Jeg rejste med en stærkt lysende pandelampe (mit lysende pinealchakra) fra stat til stat, fra person til person, fra underviser til underviser ... og mit firmanavn blev givet mig undervejs samt nedskrift af, hvad jeg skulle lave i Power-Design resten af mit liv. - Det var mageløst.
 
 

Sang for livet

Den sværeste fødsel i mit forfatterskab blev foretaget med SANG - nej ikke med tang!
Bogen var undervejs længe. Så længe at der nåede at komme andre bøger til imens. Men bogen skrev så at sige sig selv. Intet forlag ville dog have med den at gøre, trods de mange roser for høj kvalitet, fint arbejde, god idé. Forlagene mente ikke, at der fandtes tilstrækkelig mange købere, og hvem ved? De havde måske ret?
  
Daværende undervisningsminister Bertel Haarder skrev mig et personligt brevkort, efter at han havde læst et print og modtaget de 2 CDer, men intet hjalp til et ja fra forlagene.
 
"SYNG SELV! Musik på recept 
- din recept er DIN SANG"
 
Bogen er skrevet ud fra mit pilotprojekt Lærkesang - sang til støtte for kræftramte og stressramte.  I pilotprojektet opnåede 70% af deltagerne op til 69% forøgelse af deres copingevne gennem blot 3 ugers deltagelse i Lærkesang (3 dage ugdl. med 1½ times Lærkesang). 
 
I sundhedsvæsenet i Danmark anvender man gift (kemo), syntetisk medicin og radioaktiv bestråling (strålebehandling) til kræftramte, men ikke sang eller sangterapi.
Hvor trist, at vi er så underudviklede i landets sundhedsvæsen, men hvor godt, at mange trods alt har fundet lindring med Lærkesang.
 
Bogen har jeg udgivet som E-bog.
Virkning: Energiløft, fred i sjælen, healing af smerten og sorgen - samt lattermildhed og en følelse af at få iltet sit blod. 
 
 
 
 
 
 
 

Drømme og klosterliv med REJSNING

Min 7. udgivelse kom i efteråret 2018: En roman med titlen "REJSNING".
I september 2023 udkom romanen som lydbogmed mig som oplæser.
"Det er poesi omgjort til prosa", skriver en mand, mens en anden mand kalder det "en bog for modne mænd og kvinder." Og, ja, det er en erotisk roman opstået ud fra kærligheden mellem ham og hende. En roman om kunsten at elske. Den foregår i 1990ernes herregårdsmiljø i Danmark; en roman der bevæger sig mellem nutidens og fortidens filmiske flashbacks; en kraftfuld og smuk beskrivelse af et skæbnesvangert møde mellem ham og hende.
Det er en roman med udviklingsbevidsthed. "Den er skøn ...", skriver en kvindelig læser. 
 
Du kan købe den gennem enhver boghandel som papirbog, e-bog og lydbog.
 
 
 
"Jeg skriver fra det sted, hvor også drømmene udspringer fra."  Af Birgit Lynge
Birgit Lynge & Power-Design