Forfatteren

Jeg skriver fra samme sted,
som mine drømme kommer fra ...
Birgit Lynge
Enhver skaberevne forpligter
da det skabte er os givet
for at tage ansvar for det
for at tage vare på det
for at gøre vort allerbedste
for at udvikle det
i kærlighedens nav.
Birgit Lynge
Bøn:
Kære Gud.
Jeg takker,
fordi du giver mig mod
til at udtrykke klart
i lyd og ord og handling -
og aldrig løbe om hjørner
med mig selv ...
Birgit Lynge
Sangbøn:
Vort land
siger Herren
er himmel og jord,
hvor kærlighed bo.
Birgit Lynge
Kun bøn virker.
Det er, som om
den eneste kommunikationsvej
ind i dødens forvandlingsfelt,
er bøn.
Sådan indledes hilsener
fra Helligånden.
Birgit Lynge
The words of prayer
acts as the banks of a river
keeping it deep and flowing.
Robert Llewelyn
Tror du mig?
Jeg vil,
at du skal tro mig,
for jeg har udfoldet mit hjerte
i åben nøgenhed
med ønske om at komme dig nær
som ellers kun vores ånde
kan føre os.
sammen
Birgit Lynge
Vi skal lytte til hinanden,
så falske toner bliver rene.
Birgit Lynge
Med havet og vinden
i ryggen
med solen i ansigtet
er det
som om
jeg kan alt
i denne verden.
Birgit Lynge
Kære Gud.
Læg altid dit violette lys
foran mig på min vej
herfra og dertil.
Birgit Lynge
- Fortæl os
om jeres glæde og tilfredshed.
Gør det
igennem jeres taksigelser.
Og glem så aldrig,
at bønnen kan bruges til at gå fri
af sorg og begrædelse,
som altid forurener luften
og bedøver sjælen.
Birgit Lynge
Forfatter Birgit Lynge
Medlem af Dansk Forfatterforening siden 2015
 

Min første bog 

Som forfatter skrev jeg min første bog i 1982. Det var oprindeligt mit speciale fra Musikvidenskabeligt Institut. Specialet havde titlen, "Rytmisk musik i Grønland i 70´erne". I værket trak jeg på mine erfaringer og mine kontakter skabt under 4 år i henholdsvis Nuuk og Nanortalik, hvor jeg var lærer og min mand var tandlæge ... og hvor vores skønne datter blev født.
 
I første omgang betalte jeg selv udgivelsen af specialet som bog. Jeg vidste, at der ikke fandtes anden forskning om dette område. Derfor kunne jeg ikke forlige mig med tanken om, at mit værk skulle ende i en skrivebordsskuffe, som de fleste specialer gjorde dengang. Jeg ville, at det skulle være tilgængeligt for dem, der havde brug for viden om emnet. - Tænk jer, et speciale skrevet på skrivemaskine med håndskrevne noder ... og mange af dem.
 
Senest har jeg i 2018 fået bogen udgivet som E-bog med støtte fra Den Grønlandske Fond. På den måde vil bogen fortsat være tilgængelig for dem, der søger viden om den grønlandske musiks betydning for meningsdannelse og selvstyre. 
 
 

Regnbue på kasette-bånd

I 1986 havde jeg allerede guidet så mange i min Regnbuerejse og Centrering, at det var tid at få optaget denne på cassettebånd. Det skete i Vildbjerg i JK-Sound og med hjælp fra musiker Marc Levin, som spillede på diverse instrumenter til min live-optagelse. Instrumenterne er tværfløfte, kornet, percussion og synthesizer.
 
Om Power-Design skriver jeg:
"Dette bånd er produceret med det formål at medvirke til udvikling af DET HELE MENNESKE."

"AT DESIGNE POWER vil sige at blive i stand til at visualisere og udforme en hensigtsmæssig retning for vore tanker og handlinger - vores power - samt være ansvarlig herfor."
 
Denne guidede fantasirejse blev så populær, at jeg så sent som i 2017 fik henvendelser fra kunder, der ønskede at købe "Power-Design" på CD, fordi de havde slidt deres gamle bånd op! - Jeg håber, at det kan realiseres senere, for "Power-design" er en såkaldt evergreen. 
 
 
 

Helhedssyn og Ledelse

I 1989 var jeg medforfatter til en ledelsesbog med titlen "Helhedssyn og Ledelse" og med undertitlen: "... mosaik til et mønster." Vi var 12 forfattere, alle med hver vores speciale, som mødtes gennem 1 år for at drøfte og udvikle emnet. Dette var rigt i sig selv. Og ja, vi var i den grad på forkant med udviklingen. Vi var en slags ledelses-kunstnere hver især.
Bogen blev udgivet af Ankerhus Gruppen, og den kan fortsat købes via dem.

Bidragydere er: Steen Hildebrandt, John Engelbrecht, Ann Lund Jensen, Ole Juul, Bent Engelbrecht, Hans Brodal, Dan Andersen, Klaus Rifbjerg, Peter Pruzan og Ole Thyssen, Birgit Lynge (Havaleschka), Jørgen Filtenborg.
 
 

Anden og tredje bog

I 1990-92 havde jeg så megen erfaring med mit arbejde og så solid en uddannelse bag mig, at direktør fra Forlaget Olivia, Kirsten Skaarup, bad mig om at skrive to fagbøger. De skulle handle om, hvordan man kan bruge det musiske i personlig udvikling.
Den første bog, "Musisk helbredelse - Om musik, billeder og farver i personlig udvikling" udkom i 1990 og igen i 1996. 
 
Vi var begge på forkant med udviklingen med denne bog, og den opfølger blev "Visualisering & sansning - Om at følge sit hjerte". 
 
 
Begge bøger er fortsat aktuelle, og derfor har jeg fået dem udgivet som E-bøger i 2018. Således kan de anskaffes for små penge og være til gavn for dem, der er parat til dette skridt i deres udvikling. 
 
 

 

Med livet i hånden

Hvornår er man klar over, at livet er en gave?
Måske først når konfrontationen med livets forgængelighed indfinder sig, og det er naturligvis forskelligt fra person til person, hvornår en bevidsthed herom åbner sig.
 
Efter 25 år med Power-Design havde jeg en så massiv viden om liv og død, og hvad der er derimellem, at jeg måtte skrive bogen "Med livet i hånden".
Bogen kom tydeligvis fra samme sted, som mine drømme dukker op fra: som "breve fra Gud". Derfor afsluttes hver af bogens 7 kapitler - livets 7 hovedafsnit, set med udviklingsbriller - med en bøn.
De 7 livskapitler er en slags svar på chakraernes essens, men i det helt store perspektiv: livs-perspektivet.
 
Bogen kan købes i enhver boghandel både som papirbog og E-bog: 
 
 

I begyndelsen var ... Ørnestyrke

Mange har i tidernes morgen spurgt mig, hvorfra idéen til Power-Design kom. Hvordan begyndte det hele? for jeg var gymnasielærer frem til 1985 med nedsat timetal og med min deltagelse i kurser i ind- og udland om energibevidsthed, healing og spiritualitet.
Svaret er at finde i "En rejse i Inden" eller "Ørnestyrke", som E-bogen også hedder. Den er en nedskrift af min rejsebog fra 1½ måneds rejse rundt i Indien for at finde min ørnestyrke - sådan som en drøm fortalte mig, at jeg skulle.
Jeg fik vikar på mit gymnasielærerjob ved Marselisborg Gymnasium, imens jeg fulgte mine drømme og min intuition på denne rejse, hvor alt gik op i en højere enhed, imens jeg færdedes som med en stærkt lysende pandelampe fra stat til stat, fra person til person, fra underviser til underviser ... og mit firmanavn blev givet mig undervejs samt nedskrift af, hvad jeg skulle lave i Power-Design resten af mit liv. 
 
 

Sang for livet

Den sværeste fødsel i mit forfatterskab blev foretaget med SANG - nej ikke med tang!
Bogen var undervejs længe. Så længe at der nåede at komme andre bøger til imens. Men bogen skrev så at sige sig selv. Intet forlag ville dog have med den at gøre, trods de mange roser for høj kvalitet, fint arbejde, god idé. Forlagene mente ikke, at der fandtes tilstrækkelig mange købere, og hvem ved? De havde måske ret?
  
Undervisningsminister Bertel Haarder skrev mig et personligt brevkort, efter at han havde læst et print og modtaget de 2 CDer, men intet hjalp "so far".
 
"SYNG SELV! Musik på recept 
- din recept er DIN SANG"
 
Bogen er skrevet ud fra mit "pilotprojekt Lærkesang - sang til støtte for kræftramte og stressramte. " I pilotprojektet opnåede 70% af deltagerne op til 69% forøgelse af deres copingevne gennem blot 3 ugers deltagelse i Lærkesang (3 dage ugdl. med 1½ times Lærkesang). 
 
I sundhedsvæsenet i Danmark anvender man gift (kemo), syntetisk medicin og radioaktiv bestråling (strålebehandling), men ikke sang eller sangterapi ...
Hvor trist, at vi er så underudviklede i landets sundhedsvæsen, men hvor godt, at mange trods alt har fundet lindring med Lærkesang.
 
Bogen har jeg nu udgivet som E-bog, og 2 af 3 CDer kan du købe hos mig og få tilsendt.
Virkning: Energiløft, fred i sjælen, healing af smerten og sorgen - og lattermildhed. 
 
 
 
 
 
 
 

Drømme og klosterliv med REJSNING

Min 7. udgivelse kom i efteråret 2018: En roman med titlen "REJSNING".
"Det er poesi omgjort til prosa", skriver en mand, mens en anden mand kalder det "en bog for modne mænd og kvinder." Og, ja, det er en erotisk roman opstået ud fra kærligheden mellem ham og hende. Den foregår i 1990ernes herregårdsmiljø  i Danmark; en roman der bevæger sig mellem nutidens og fortidens filmiske flashbacks; en kraftfuld og smuk beskrivelse af et skæbnesvangert møde mellem ham og hende. - Det er en roman med udviklingsbevidsthed.
"Den er skøn ...", skriver en kvindelig læser 
 
Du kan købe den gennem enhver boghandel:
 
 
 
"Jeg skriver fra det sted, drømmene udspringer fra."  Af Birgit Lynge

 

 ... Vores drømme  

Kære Gud. Giv mig en ren kilde at leve og at skrive ud fra. - Giv mig LYSET!
 
Her følger nogle af mine betydningsfulde drømme. De er alle drømme, som jeg er blevet vejledt igennem.
 
I 1970-80 havde vi en politiker, professor i psykologi og minister i Danmark, som havde mod til at ytre sig om sine drømmes store betydning for vejledning i livet.
 
Hendes navn var Lise Østergaard, og hun skrev engang en kronik i en avis med overskriften "Kære drøm, Hvordan har jeg det?" - I kronikken skrev hun bl.a. om vigtigheden af hele tiden at have kontakt med sine drømme for derved at holde en god balance og tage rette beslutninger - handle til helhedens bedste.
 
Lise Østergaard var forbilledlig og langt forud for sine kolleger i Folketinget.
Jeg glemmer hende aldrig! Hun har været med til at vise mig vej og erkende mine drømmes store betydning.
 

Kære drøm. Hvordan har jeg det?

Her følger nogle af de drømme, som gennem de sidste år har været af afgørende betydning for min korrigering af livsrejsen. - Måske kan de inspirere dig? 
 
Søndag 6. december 2015:
 
"De musiske fagområder hjælper mennesket til at forløse sin sjæl fra de mørke og tyngende egenskaber, sådan at lyset til sidst omslutter os.
Vi er lys og bevæger os, som planten, efter lyset - imod lyset. Det er vores største formål. Vores overordnede formål. Herved kan vores sande væsen udfolde sig i kærlighed og sand væren.
Kærlighed er livet - Livet er kærlighed."
 
Mandag 1. februar 2016:
 
"Der skal pauser til, sagde hun, for at tonerne kan høres som musik.
Det sagde hun, når det alt sammen blev for meget..."
 
Lørdag 13. februar 2016:
 
En drøm: "Jeg synger toning - på en god, fast, dyb grundtone. Den går over i overtonesang, uden at jeg bemærker det.
Tilbage er stilheden, som om der ikke er forskel på toning på én grundtone, overtonesang og stilhed. - Jeg må stoppe alt for at høre, om tonen er tone eller stilhed."
 
Tirsdag 1. marts 2016:
 
"Det falder mig ind, at ethvert menneskebarn har en iboende længsel efter, at ens fostermor synger en vuggevise.
Er dette mon grundklangen i sangens helende kraft?
Jeg kan ikke vide det, for ingen véd det..."
 
Tirsdag 19. april 2016:
 
"Vi åbner for en ny tid", stod jeg og skrev i en frise på min stuevæg... Det så jeg i en drøm først på året. Nu mærker og ser jeg omkring mig resultater heraf: Gammelt falder og nyt får plads. Den konventionelle cancerbehandling (kemogifte, radioaktiv bestråling, m.m.) falder og med den ligeledes den forgiftende, syntetiske medicin. Naturens egne rene og helende ting træder frem i lyset NU. Heriblandt er sangen, de økologiske og rene madvarer, rent vand, lys, healing og kærlighed det, som vinder over alt.
- Prøv engang sangbøn i 10-20 minutter dagligt på den bøn, som hører dit hjerte til. - Jeg selv synger ofte og længe på "Om Mani Padme Hung".
 
Love is Life + Life is Love. 
 
Søndag den 15. maj 2016:
 
Fra mine drømme, nu hvor det er 18 dage siden, at min mor i en alder af 94 år døde med fred i sjælen:
 
"At have styrke, det forudsætter, at vi har samme frekvens, som det, der er stærkt."
 
"Om arven:
Alt det, som din afdøde forældre stod for, kan du tage til dig efter dennes død, men kun dét, der matcher DIN personlighed (det som er synkront med DIN frekvens) har du glæde af at integrere. Alt andet vil opleves fremmed, ja endog forstyrrende." 
 
Fredag den 15. juli 2016:
 
En drøm:

"Det bliver i situationen oplagt, ja klart, at jeg skal hjælpe kommunalbestyrelsen med at "se" deres egne emotionelle udspil. Det gør jeg. Og jeg forklarer ved et mini-foredrag på 5 minutter, hvad der sker derved - hvordan vi ophober emotioner, og hvordan de lægger sig i vores udstråling som en del af denne.
Næste punkt eller opgave må være at lære dem selv at transformere det emotionelle."
 
Torsdag den 1. september 2016:
 
...Nu er tiden inde til, at Sundhedsvæsenet med Sundhedsstyrelsen i front kommer igang med at tage deres egen anbefalede screeninger og medicin. - Mon de dør af det?
 
Mandag den 7. november 2016:
 
Rom-rejsen blev i går, søndag, afsluttet med min lutring af kristendommens mastodontiske bygningsværker, disse fysiske aftryk af den maskuline "besejring" af enhver trussel.
 
Min lutring foregik i en slags nutidig romersk bad: KamiSpa.
Det er det bedste sted i hele Rom at nå til kernen af sin kvindelige åndrighed. Det er japansk kulturs renhed i professionel omsorg for hele mennesket via alle sanserne.
 
Jeg fik først et bad i saltvand med en temperatur lidt højere end min krop. Lemmongrass Tea stod ved poolkanten sammen med drikkevand. Lysfarven lilla lå fint og afgrænsede loftet fra væggen. Fyrfadslys og antikke japanske kunstgenstande i menneskestørrelse bragte såvel historien som den fysiske ild ind i min bevidsthed. Men intet forstyrrende.
 
Herefter valgte jeg Stone-massage. Ypperligt. Velsignende. Transformerende. Genfødende ind i min kvindelige kerne, der jo ER ÅND... den reneste skaberkraft, som kristendommen slet ikke kan "hamle op med" eller bekrige.
 
Jeg er vendt hjem fra Rom som genfødt og dybt taknemmelig for at være kvinde... og på denne min genfødselsdag at have født min datter for 40 år siden. - Det er velsignelse.
 
Tirsdag den 21. Februar 2017:
 
En drøm åbenbarer følgende:
"Det er i meditation, man samler kollektivfeltet. Det er i meditation, at man enes."
 
Tirsdag den 18. April 2017:
 
Jeg giver mig selv 7 år til at komme ud med ALT om PowerDesignMetoden, sådan at andre fremover kan bruge denne naturlige og kraftfulde metode - en musisk metode - til at forløse sjælestof med, transformere slægterne og vokse i glæde og kærlighed...
 
 
 
Fredag den 4. august 2017:
 
Gennem 3 måneder er mit åndelige univers og mit jordiske liv smeltet helt sammen.
Jeg er blevet vejledt så klart og præcist til "at gå med" i allerstørste TILLID. Vejledt af 3 drømme på bare 1 uge (se overnfor). Vejledt til at rykke videre i mit liv og hermed ind i min 3. livsalder, som vil begynde på slottet, Vemmetofte Kloster. - Jeg er fuld af glæde og følelsen af frihed. Der gives mig alt, hvad jeg dybt i min sjæl har drømt om ... Gud er gavmild. 
 
Tirsdag den 16. januar 2018:
 
I nattens drøm har jeg født en lille pige - helt selv og hjemme. Hun er det kæreste, og hun er ét med mig. Jeg spørger hende, hvad hun hedder, alt imens jeg er 100% opmærksom på hende. - Hendes far er Peter.
 
Det er 9 måneder siden, at min flytteproces begyndte. Siden da er jeg blevet vejledt i ét og alt angående salg og flytning fra mit hus gennem 15 år på Helgenæs til min lejlighed på stiftelsen Vemmetofte Kloster. - Det har været et enestående forløb, som jeg af hjertet takker for.
 
Nu skal jeg passe, pleje, opfostre og glædes over "min nyfødte datter". 
 
Lørdag den 21. april 2018:
 
At elske er at forstå...
Alt imens praktiserer jeg "modig tilgivelse".
 
Onsdag den 1. juli 2020:
 
The words you use are your power chips.
 
Onsdag den 19. august 2020:
 
Jeg skal gå efter LYSET i ét og alt ...
 
- Efter denne drøm bestemmer jeg mig for at flytte til "Lysets by", som jeg kalder byen Ringkøbing. LYSET og DEN FRISKE LUFT ... og KÆRLIGE MENNESKER.
 
Torsdag den 20. august 2020:
 
Fremtidens psykologi er fremtidens spiritualitet - og visa versa - to sider af samme sag ...
 
Tirsdag den 25. august 2020:
 
Jeg væver et sejl, ja hele skibet som en skibsmodel i tovværk. Jeg har en god flok hjælpere. "I skal være stille, " beder jeg dem. - Det er et fælles værk, og de er alle med på opgaven.
 
Tirsdag den 8. september 2020:
 
Vores ånd er i al evighed forbundet med Guds ånd.
 
Onsdag den 16. september 2020:
 
Spænd kun buen og send pilen efter mit mål - 
 
Fredag den 18. september 2020:
 
Lyd er ikke bare lyd. Skab & form lyden. Bed om lyden. Lyt efter, hvad der kommer. Giv det "form" og udtryk. Vær åben.
 
Mandag den 21. september 2020:
 
Jeg flytter mig derhen, hvor jeg skal være - både i mit indre og i mit ydre.
 
Søndag den 27. september 2020:
 
Sammentræf skaber livets magi -
 
Lørdag den 10. oktober 2020:

Jeg er og lever i min lejlighed i Ringkøbing - op til stranden ...
 
Tirsdag den 3. november 2020:
 
Koden til livet og låsen er digital og synlig. Gud har kodet den. Jeg kender den og kan den "by heart". Jeg kan læne mig tilbage og leve livet, som Gud vil det.
 
Torsdag den 12. november 2020:
 
Jeg udtrykker, at jeg har det så godt.
 
Onsdag den 25. november 2020:
 
Da vi skal snakke om, hvad vores tema er, så siger han: bryllup! - Jeg løsner fuldstændigt i hele mit indre. Det ER ham og mig. Nu véd jeg det!
 
Efter drømmen véd jeg, at min indre kvinde og min indre mand nu er forenede i et ægteskab - et løfte til Gud og mennesker ...
 
 
Fredag den 27. november 2020 - første dag i mit nye hjem i Ringkøbing:
 
Jeg ser gennem "solhjulet" hen imod lyset.
 
Onsdag den 30. december 2020:
 
Vi er "kirketjenere" på hver vores måde ...
 
Fredag den 13. august 2021:
 
Jeg har født en lille pige ved bare tre presseveer. Vi taler om, hvad hun skal hedde. Var det Angel eller Engel eller ...? Vi husker ikke, hvad vi i natten bestemte som muligt. - Hun er skøn. Og Peter lægger allerede sit lem ind i min skede, og det er dejligt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgit Lynge  | Tlf.: 20850207
Prøv PowerDesignMetoden!
Ved tilmelding af nyhedsbrev:
GRATIS MEDITATION
Tilmeld dig her...