Historie / Historien om Power-Design

Historien om Power-Design

 Foto: Birgit Lynge 

Den ene af to skulpturer på Østergaard Hovedgaard, Langaa, hvor jeg boede nogle år sammen med min kæreste, godsejer Christian Løche Andersen. - Kunstneren er Allan Bo Jensen, Søndersø. Skulpturerne er skåret ud af henholdsvis et sundt og et sygt elmetræ i år 2000. Transformering, kaldte vi selve projektet fra træer til skulpturer.

 

Begyndelsen - studierejse i Indien

Frøet til Power-Design blev lagt i Sydindien under en studierejse i Dance-Drama-Music. Det skete i januar 1984. Jeg var gymnasielærer og havde af rektor fået orlov til denne rejse, som jeg foretog, fordi en kraftfuld drøm få måneder tidligere havde åbenbaret, at jeg skulle til Indien "at finde min ørnestyrke". - Det har jeg skrevet en bog om, som du kan finde her: Forfatteren.
  
Denne rejse blev en indre og ydre rejse af stor betydning. Jeg lærte at meditere samt at kende parapsykologien i praksis. Gennem min første meditation fik mit kommende firma både navn og formålsbeskrivelse. Jeg forstod dengang ikke den dybere betydning, men i oktober 1985 var Power-Design en realitet.
Du kan se billeder og avisartikler om firmaets historie her: Presse

Hvad kan PowerDesignMetoden 

Via metoden, min supervision og healing giver jeg mennesker indsigt i, hvordan de kan lære sig selv og andre at bruge ´Power.´ Man lærer, hvordan man samler den op gennem såvel jordiske som spirituelle rødder - gennem Gud, om du vil. 
Vi levet billedligt som et træ, der vokser og gror. Frøet er forudbestemt, men vi kan hjælpe med at give det de bedst mulige vækstbetingelser. Enhver plante, enhver person, har sin styrke, sin power. Naturlig vækst giver størst styrke og bedst resultat.

Min opgave er fortsat at hjælpe med til dette gennem mine musiske udviklingsmetoder og ud fra mit motto "Love is Life - Life is Love."

Husk på, at ordet har magt, når det tages alvorligt.

Forskellige opgaver

Siden 1985 har jeg arbejdet med at løse opgaver til udvikling af privatpersoner, folketingsvalgte, virksomheder, institutioner og organisationer.
I erhvervslivet kaldes dette arbejde for HR-udvikling eller ledelse, men sjældent har man her øje på, hvilken hjælp man kan få via det musiske som sjælenes talerør. 

PowerDesignMetoden - musiske værktøj

I 1985-1992 skabte jeg firmaets musiske udviklingsmetoder gennem meditation, bøn og praksis. Som nævnt er det de musiske værktøj, der under ét kaldes PowerDesignMetoden® . Det drejer sig om elementer fra sang, musik, dans, farver, symboler, fortælling, fordybelse og energibevidsthed. Alt sammen bruges til spejling af og kommunikation med krop, sjæl og ånd. 

Herigennem kan man opnå en forståelse og transformering af et hvilket som helst problem.

PowerDesignMetoden er unik derved, at den fører brugeren ind i en på én gang dybere og højere frekvens. Fra denne bevidsthed kan man mærke, overskue, se ind og ned i ethvert problem, gå ind i det og transformere det. – Som en af mine vejledere, Bob Moore, engang sagde om dette vores udviklingsarbejde:
 
"In this way you can solve any problem from the level above".

En psykolog, som har været kunde hos mig gennem mange år, har sagt det sådan:

"Man bliver let og glad bagefter, i et møde med selv de største problemer, når det sker ved hjælp af Birgit Lynges musiske healingsmetoder".

Humanistisk psykologisk tradition

I Power-Design arbejder jeg ud fra en humanistisk psykologisk tradition og med en kristen etik. Jeg ser således min healingsmetode som en personcentreret, musisk supervision og helingsproces, der historisk ligger i forlængelse af en klientetik etableret af den amerikanske psykolog Carl Rogers (1902-1987). Herudfra anser jeg følgende som en vigtig indgang til mine supervisioner:

  • Empati med kunden
  • Ubetinget accept af kunden
  • Mentors (min) kongruens

"Der er underfuld livsmusik overalt.
Man skal blot være stille i sig selv og lytte efter."
Af Birgit Lynge

Læs meget mere om PowerDesignMetoden her.
Birgit Lynge & Power-Design