Historie / Historien om Power-Design

Historien om Power-Design

 Foto: Birgit Lynge 

En af to træskulpturer på Østergaard Hovedgaard, Langaa. Kunstneren er Allan Bo Jensen, Søndersø. Skulpturerne er skåret ud af et sundt og et sygt elmetræ i år 2000.

 

Studierejse i Indien

Frøet til Power-Design blev lagt i jorden i januar 1984 i Sydindien under en studierejse i Dance-Drama-Music. Jeg var gymnasielærer og havde fået orlov til denne rejse, som jeg foretog, fordi en kraftfuld drøm få måneder tidligere havde åbenbaret, at jeg skulle til Indien "at finde min ørnestyrke".
 
Denne rejse blev en indre og ydre rejse af stor betydning. Mit firma fik både sit navn og en formålsbeskrivelse igennem mit livs første meditation. Jeg forstod dengang endnu ikke den dybere betydning af dette. Men i oktober 1985 var Power-Design en realitet med stort set samme virksomhedsplan, som i dag.
Se firmaets historie fortalt via Presse

Hvad er det, som PowerDesignMetoden kan

Via metoden giver jeg mennesker indsigt i, hvordan de kan lære andre at bruge sin energi, sin "Power" eller "Kraften fra Det Høje", bedst muligt; hvordan man samler den op gennem sine jordiske rødder og sit åndelige tilhør - Gud, om man vil - som et træ der gror.

Frøet er forudbestemt, men vi kan hjælpe med at give det de bedst mulige vækstbetingelser. Enhver plante, enhver person, har sin styrke. Naturlig vækst giver størst styrke og bedst resultat.

Min opgave er fortsat at hjælpe med til dette gennem mine musiske udviklingsmetoder og ud fra mit motto (le mot): "Love is Life - Life is Love".

Ordet har magt, når det tages alvorligt.

Forskellige opgaver

Siden 1985 har jeg arbejdet med at løse opgaver i musisk personlighedsudvikling hos privatpersoner, hos folketingsvalgte, i virksomheder, i institutioner – i organisationer.
I erhvervslivet kaldes dette arbejde for HR-udvikling (HRD), men sjældent har man her bevidsthed om den musiske dimension. 

PowerDesignMetoden - et musisk værktøj

I årene 1985-1992 skabte jeg firmaets musiske udviklingsmetode gennem meditation, bøn og praksis. Som nævnt er det musiske værktøj, der under ét kaldes PowerDesignMetoden® . Det drejer sig om elementer fra sang, musik, dans, farver, symboler, fortælling, fordybelse og energibevidsthed. Det bruges alt sammen til spejling af og kommunikation med krop, sjæl og ånd - i sig selv og hos sine medmennesker.
Herigennem kan man opnå en transformering af et hvilket som helst problem.

PowerDesignMetoden er unik derved, at den fører brugeren ind i en på én gang dybere og højere frekvens. Herfra kan man mærke, overskue, se ind og ned i ethvert problem, gå ind i det og transformere det. – Som en af mine vejledere, Bob Moore, engang sagde om dette vores udviklingsarbejde: "In this way you can solve any problem from the level above".

En psykolog, som har været kunde hos mig gennem mange år, har sagt det sådan:
"Man bliver let, ja endda glad bagefter, i et møde med selv de største problemer, når det sker ved hjælp af Birgit Lynges PowerDesignMetode".

Humanistisk psykologisk tradition

I Power-Design arbejder vi ud fra en humanistisk psykologisk tradition og med en kristen etik. Vi ser således PowerDesignMetoden som en personcentreret, musisk supervision og helingsproces, der historisk ligger i forlængelse af den klientetik, som den amerikanske psykolog Carl Rogers (1902-1987) etablerede. Herudfra anses følgende som en vigtig indgang til løsning af alle vores opgaver:

  • Empati med kunden
  • Ubetinget accept af kunden
  • Mentors kongruens

"Der er underfuld livsmusik overalt.
Man skal blot være stille i sig selv og lytte efter."
Af Birgit Lynge

Læs meget mere om PowerDesignMetoden her.
Birgit Lynge  | Tlf.: 20850207
Prøv PowerDesignMetoden!
Ved tilmelding af nyhedsbrev:
GRATIS MEDITATION
Tilmeld dig her...