Ydelser / Spirituel vejledning

Spirituel vejledning

Power-Design tegningTegnet af Bjarne Juul i 1985.
Udsnit af et større bestillingsværk ved Power-Designs start i 1985.
Tegningen har jeg efterfølgende brugt som firmategning.
 
 
I arbejdet med at skabe personlig og spirituel udvikling anvender jeg mit speciale i at grounde spiritualiteten.
 
Hertil er det vigtigt
  • at finde balance og centrering
  • at hele psykisk og fysisk smerte
  • at blive bevidst om ståsted og muligheder (talent-udfoldelse)
  • at transformere og "gå igennem nåleøjet", f.eks. i livskriser, ved større sygdomme og overgange mellem livets forskellige "kapitler" (de 7 kapitler)
  • at åbne for din videre udvikling og indse dit formål i livet

Hvordan foregår det

Udviklingsarbejdet kan foregå via supervision. I det arbejde integrerer jeg min psykoanalytiske og humanistiske terapitilgang (Carl Rogers´) med anvendelse af de dele af PowerDesignMetodens værktøj, som du og jeg i fællesskab udvælger.
Du kan vælge stemmepleje til din udvikling, hvis du har en forståelse af, at din stemmes betydning for din personligheds udfoldelse (´voice´) er altafgørende.
Måske har du en ubalance på celleplan (kræft, gigt, autoimmun reaktion) eller en sensibel og såret sjæl (Highly Sensitive Person), der skal nurses, heles og grundfæstes på ny (rehabiliteres). Hvis det er tilfældet, kan det være Lærkesang, du skal vælge som din behandlingsform. 

Længerevarende forløb

Alle tre nævnte områder kan indgå ved valget af et længere forløb, dvs.1-2 sessioner om måneden i 3-9 måneder.

Fordelen ved at vælge et forløb er, at du fastholder dit energiniveau og et flow i din udvikling.
  
Jeg hjælper mennesker til at undfange og "føde" sunde udviklingsmuligheder ud af det iboende indre - trods verdens mentale cancer. - Af Birgit Lynge

Læs mere om de forskellige behandlingsformer i venstremenuen.
Birgit Lynge & Power-Design