Ydelser / Spirituel vejledning / Sang og stemme - sangterapi

Sang og stemme - sangterapi

 
Foto af Birgit Lynge: Bagruden på min gamle bil
 
 
"Du har lært mig at synge min sjæl til ro."

At arbejde med din stemme i sang og i sangterapi er et undervisnings- og udviklingsforløb tilpasset din personlige stemme samt et forløb til pleje af dig selv via din stemme. Din psykiske og din fysiske stemme kommer herved til udtryk i din ´voice´, som er din personligheds stemme.
 
Ved hjælp af CDerne "Musisk helbredelse" kan du arbejde med stemmens personlighed, og du fremkalder derved personlighedens stemme.

Sangterapi er et område, hvor jeg som terapeut træder et skridt tilbage, fordi sangen ER terapeuten.

Du kan læse mere herom i mine artikler "Sang som omsorg" og "Sang som terapi - sangterapi". Artikler.

Hvad kan du bruge det til

" Det er, som om min stemme gennem Power-Singing masserer mine organer og genopretter balancen mellem kroppen og sjælen..." 

Formålet, med at træne sang og stemme og bruge det til sangterapi, er at finde ind i din personligheds sande udtryk og åbne for din udvikling, glæde og handlekraft ad denne vej. – Din evne til at påvirke andre i en gunstig retning forøges. Din lytteevne ligeså.
Ethvert tema kan "synges fri", om man så kan sige. Hvis dit emne er stress, ja så møder du dette som dit tema, og rammer det lige på strubehovedet! Herved frisættes og forklares det - sættes fri i din bevidsthed, og det efterlader en masse energi og frihed.

Hvem kan bruge det?

Hvis du i dit arbejde er leder og har ”noget at skulle ha´ sagt”, så vil det få stor værdi for alle parter, at du har en stemme, som du med glæde kan udtrykke ALT med. Tænk her på, at alt fra krop og sind er hørbart i stemmen og gennem stemmen: glæde og sorg, bevægelse og stagnation, retning og mål.

Stemmen er både indgang til og udgang fra selvet, som er kernen af din personlighed.
At stemmen også er verdens dygtigste terapeut bevirker, at du ikke behøver anden terapi for at forløse fortiden og åbne for dine dybder. Du skal blot beslutte dig for dette ene: AT SYNGE!

Enhver, der har lyst, kan således bruge sin stemme til healing af sig selv.

Om sang & stemmebrug

I min bog ”Musisk helbredelse” skriver jeg bl.a. følgende om sang & stemmebrug:

”Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale… (side 16)

- Sangen er musikkens grundudtryk og har et højere vibrationsniveau end det talte ord. Sang antændes fra hjertet og kommer ud med en lige så stor selvfølgelighed som åndedrættet! – Jo, det er kraftfuldt at udtrykke sin stemme gennem sang; det er i sig selv en direkte forløsning, uanset hvordan det lyder… (side 83)… Når vi giver en tone fra os, giver vi virkelig noget dyrebart og oprindeligt fra os, og det kan indeholde noget smertefuldt eller glædesfuldt samt alt derimellem.” (side 111)

Shop

Birgit Lynge & Power-Design