Ydelser / Personlig udvikling / Mentoring

Mentoring

Som nestor i fagområdet peronlig udvikling stiller jeg mig til rådighed som mentor.
De, som her bruger min viden, er virksomheder og organisationer, hvor en eller flere af lederne er "frontløbere" og anvender mig som supervisor hertil.

Opgaver hvor ledere anvender mentoring

  • Ansættelser og afskedigelser
  • Ekspansion
  • Fusionering
  • Omstrukturering
  • Positionering

Samarbejdet omkring mentoring

Et samarbejde indledes med, at kunden og jeg skitserer OrganismeModellen over virksomhedens funktionsområder (chakraer) og over de involverede personrelationer. Herudfra kan vi i fællesskab spotte de stærke og svage områder og se, hvor og hvordan der kan sættes ind.
Det er en fordel, men ikke en nødvendighed, at lederen har kendskab til ”Bæredygtig ledelse - ledelse med hjertet" af Steen Hildebrandt & Michael Stubberup. Gyldendal Business 2010.
I et samarbejde ser vi på, hvordan lederens og de ansattes stemme (´voice´) kan blive en del af virksomhedens eller institutionens kultur. - Det betyder kort og godt: Hvordan hver enkelt medarbejder kan komme til orde og give sine "guldæg" ind i helheden.
 
--
 
”Birgit Lynge har været min og min tidligere institutions samarbejdspartner gennem rigtig mange værdifulde år. Hun har, som nestor inden for området Musisk HRD, hjulpet og vejledt os i opgaver angående personaleudvikling, teambuilding og faglig ekspansion. Jeg anbefaler med glæde hendes musiske metoder til mine kollegaer og efterfølgere i lignende stillinger.”
- Af Helge Skov.
Tdl. leder af Dagcentret Kærhøj, Vejen-Esbjerg, og medlem af amtets kursusudvalg.   

Vidste du,

Mentor var oprindeligt navnet på Odysseus´s ven, der, under Odysseus´s fravær, som rådgiver og vejleder tog sig af sønnen.

 

Birgit Lynge & Power-Design