Ydelser / Personlig udvikling / Foredrag

Foredrag

 Birgit Lynge og Tine Lilholt.
Fra workshop på kunstmuseet KUNSTEN, Aalborg.

Her følger eksempler på foredrag, som jeg i tiden 1985-2017 har holdt:


Sang mellem Himmel og Jord

For Rotary og lignende sammenhænge, som har brug for en kort, inspirerende og festlig oplevelse, som går i hjertet:

Birgit Lynge synger med jer i ¾ time. Hun instruerer jer i let sang uden brug af andet end sin egen og jeres stemmer. I ”aber efter” og er hurtigt i gang med en sangform, som hedder call-and-response. Det sker, før I aner det.

Det er sjovt, kraftfuldt og medrivende, og det kræver ingen forudsætninger at deltage.
Alle kan være med, og alle vil glæde sig over at være med.

I bliver glade af at synge og kan ikke stoppe igen – hverken glæden eller sangen. Måske bliver I endog afhængige af at synge, grundet det hormonelle boost som finder sted; bl.a. sexhormoner og endorfiner aktiveres.

”Det er ikke længere et spørgsmål om, hvad sang gør ved os, men hvad fravær af sang gør ved os”, udtaler Birgit Lynge til Politiken.


Musikalske Mosaikker med Power-Singing

Et arrangement der samler og festliggør jubilæer, fødselsdage og lignende arrangementer, privat eller i en virksomhed eller organisation:

Birgit Lynge synger med deltagerne i en slags call-and-response. Således er arrangementet en vekselvirkning mellem at få en koncertoplevelse, selv at synge korisk og at lege med de mange stemmer og stemninger.

Det er et underholdende tilbud om at styrke personlighedens røst og gruppens samhørighed gennem en playshop på 1 time: Festligt og fyrigt, intenst og sjovt. Stemmerne og stemningen trylles frem tone for tone.

Efter at arrangementet er blevet afholdt ved et jubilæum i en virksomhed, udtaler HR-konsulent Gunhild Seested følgende:

”Det var en spændende og bevægende oplevelse, hvor vi opnåede en dybere stemning af ro og glæde, end vi plejer at kunne opnå sammen. Folk undrede sig over, hvordan du, Birgit, kunne få dem med, selv om de troede og mente, de ikke kan synge. Det var en god følelse – og folk blev efterfølgende længere, end de plejer at blive ved et sådant arrangement. Vi har siden holdt medarbejderfødselsdage, og her sang vi som noget nyt. Så Musiske Mosaikker med Powersinging har sat noget værdifuldt i gang hos os. - TAK”.


At åbne for personlighedens stemme: ´Voice´

For erhvervsfolk og ledere som vil styrke lederskab hos sig selv og deres medarbejdere – eks. på et fyraftensmøde:

Birgit Lynge har mange års erfaring i dette kraftfulde område: at åbne sig for det kreative og lade sin personligheds stemme høre. Birgit taler til enhver lederbevidsthed om den vigtige opgave: at give plads til synergistisk lederskab frem for blot ledelse. Hun kommer ind på, hvordan man kan involvere medarbejderne, hjælpe dem med at få bevidsthed om og tro på egne talenter samt få mulighed for at være både skabende og handlende.
Men først må man som leder selv kunne praktisere det.

Foredraget handler om:

 • At tillade følelsen af tryghed og nærvær at komme forud for alt andet.
 • At skabe et åbenlyst engagement med plads til at lade sig befrugte af den kreative energi.
 • At lade sin personligheds lyd (´voice´) blive hørt og herudfra ytre sig.


Power-Singing

For Højskoler og andre sammenhænge, som ønsker oplysning og oplevelse for livet:

Birgit Lynge tilbyder her 1½ times Power-Singing. Foruden at være et flot, festligt og topprofessionelt foredrag, så er det også kreativt, afbalancerende, åbnende og sjovt.

Birgit indleder med en såkaldt ´spiritual´ (solosang). Derefter inddrager hun alle tilstedeværende i sang. Det sker uden verbal instruktion, men blot ved at synge og få deltagerne med i sang – strofe for strofe – i en enkel og på forhånd kendt sang (´by heart´). Herefter går Birgit videre til flerstemmige, rytmiske små ´værker´, uden af deltagerne opdager deres eventuelle blufærdighed, modstand eller angst for at synge andre steder end på badeværelset.

Alle, som kan sige sit navn, kan være med til Power-Singing.

Deltagerne opnår:

 • Større fysisk og psykisk ydeevne
 • Højere selvhealingspotentiale

En forbedring i

 • At bearbejde frygt, traumer, stress, emotioner og følelser
 • At klare daglig belastning
 • At være tilfreds
 • At være i godt humør
 • At være hjælpsom og empatisk
 • At tåle psykisk belastning
 • At rense hjernen.


Kan sang øge din livskvalitet?

Foredrag for fagfolk: psykologer, læger, psykiatere, socialrådgivere og andre, som ønsker dybgående viden om, hvilken naturmedicin sang er.
Et powerpoint-understøttet foredrag (2 x 45 minutter), som indeholder fællessang.

Foredraget, der inspirerer til debat om sangens betydning for det sunde og gode liv, er blevet til, efter at Birgit Lynge i 1998 fik kræft og efterfølgende helbredte sig selv ved bl.a. at synge.

Birgits helbredelsesmetode indeholdt, foruden anvendelsen af sangens helende kraft, også PowerDesignMetoden. Metoden er beskrevet i hendes bøger ”Musisk Helbredelse” og ”Visualisering & sansning”, begge fra Forlaget Olivia, samt i artiklen PowerDesignMetoden (kan downloades her).

Den lettilgængelige sangform Power-Singing forklares og prøves i foredraget, hvor også dele af sangens historie gennem de sidste 100 år fortælles.

Birgit Lynge fortæller om egne og andres videnskabelige undersøgelser, der blandt andet viser, at 20 minutters daglig sang giver øget fysisk og psykisk overskud samt styrkelse af evnen til selvhelbredelse og håndtering af sit hele liv.

”Store gennembrud er muligt via sang”, siger Birgit der selv er et godt eksempel på sangens helende kraft. 
Franskmændene har et ordsprog, der lyder: ”At synge er at bede to gange”.

Har du brug for mere inspiration, kan du se under Flere foredrag ved at klikke her

 

Birgit Lynge & Power-Design