Ydelser / Personlig udvikling / Foredrag / Flere foredrag

Flere foredrag

Her finder du eksempler på andre af de foredrag, som Birgit Lynge har holdt i perioden 1985-2017 for virksomheder eller organisationer:


Musik og udvikling

 • De musiske byggeklodser (Rebild Bakker. Sygeplejerskernes landskursus)
 • En tone og et liv (Arden Kommune. Forældrekursus)
 • Et energi-crescendo med musikologi (Sønderborg. Huset)
 • Med livet i hånden (Bjerringbro. Nørgaards Højskole)
 • Musik er fremtidens medicin (Sønderborg. Medborgerhuset)
 • Musik og udvikling (Vejen.  Ribe Amt.Social- og sundhedsforvaltning)
 • Musik & vækst. – Hvordan kan vi bruge musik til personlig udvikling? (Rungsted. Steen Lansy)
 • Musik på recept (Jyllinge. APA-Afspænding)
 • Musisk helbredelse (Åbent kursus. København)
 • Musik som supplement (Kerteminde. Dansk Yoga. Årskursus)
 • Musiske Mosaikker (Aarhus. Advokaterne)
 • Sang for livet (Vejle. FOF)
 • Sang som psykosomatisk medicin (Aarhus. SUKA-Seminar)
 • VoiceHouse (Langå. Østergaard Hovedgaard)


Ledelse og udvikling

 • At være sin egen leder – og lede sig selv på rette vej (Ribe Amts Børne- og Ungdomspension).
 • At styrke sit selvudtryk ved hjælp af stemmen (Sønderborg. Danfos)
 • De viise kvinder. En udviklingsgruppe – et net af erfaring og visdom (Kvindelige ledere i Nordjylland)
 • Det skabende og legende menneske (Tjele Gods. PowerDesign)
 • Et klart personligt udtryk (SvinkløvKuren. KAD udviklingskonsulenter)
 • God indsigt og klare meldinger (Nordjyllands Amt. Sundhed. Kursus og udviklingsafdeling)
 • Grib udviklingens krudt og kugler (Grenå. SAPA-Temamøde)
 • Hvordan leder vi efter lederen? (KAD)
 • Menneskets energi i ind- og udvikling (Grenå. Junior Chamber)
 • Musisk ledelse (Langå. Rotary)
 • Musisk udvikling (Odense. TietgenSkolen)
 • Nye impulser og psykiske vitaminer (Viborg Erhvervsråd)
 • Om at være sig selv i omskiftelighed og grænseløshed (Kolding. Junior Chamber Danmark)
 • Selvbevidsthed – roden til alt godt (Næstved. KAD uddannelseskonsulenter)
 • Større indsigt og bedre udsigt (Konference og socialt samvær for Dagcentre)
 • Synliggørelse af værdier: Menneske-kultur-samfund (Rudbøl. Dansk Røde Kors Asylcenter Genner)
 • Tankevækkende tanker (Konding.AMU-Trekantområdet. Konference)
 • Udvikling – at vikle sig ud, gøre sig fri i hjertet (Odder. Ålykkecentret)
 • Viise ledere (Ribe Amt. Lederkursus)


HR udvikling:

 • At følge sit hjerte (Svendborg. Åben udviklingsdag)
 • At øge indsigt og indføling (Esbjerg. Dagcentret Åmosen)
 • At åbne døre – for sig selv og andre (Ebeltoft. Daghøjskolen)
 • Er der mere mellem himmel og jord? (Ebeltoft. Toftevangskolen)
 • Fang energien! (Gedved Seminarium, Den socialpædagogiske Højskole. Konferencegruppen)
 • Kunsten at stå – på egne ben (Esbjerg Bibliotek)
 • Liv, du kære – her er jeg! (Djursland. Selvhjælpsgrupper. Sahl Sygeplejeklub)
 • Musikologi – grundkursus (Ribe Amt. Uddannelseshuset)
 • PowerDesignMetodens Guldæg (Vistoft.Rødegaard. PowerDesign)
 • Virksomheds udviklingsdage (Esbjerg Kommune)
 • At stole på sig selv… og på hinanden (Esbjerg. Patriciahuset)
 • Kunsten at gi´ slip på det gamle og ta´ imod det nye (Boinstitutionen Esbjerg)
 • Kunsten at være tilfreds (Ebeltoft. Skelhøjeskolen)
 • Om at være tilstede… (Ebeltoft. Træf for Bagerlaugets fruer)
 • Hvordan vi bliver venner! (Tinglen. ITA)
 • De 10 indsigter (Svendborg. Udviklingsgruppen)
Birgit Lynge & Power-Design